« Back to Portfolio

Ottawa County Courthouse
Miami, Oklahoma

BKL designed a new courthouse to house all county offices with a new courthouse plaza and parking area.